• HOME 
  • > 西宮市の小学校・中学校のご紹介 

西宮市の小学校・中学校のご紹介 です。

西宮市にございます、各、小学校、中学校のご紹介させて頂いております。

学校により、それぞれ、様々な特色もございますので、お子様の通っておられる小学校、中学校、あるいは、これから、お子様が通われようとしている小学校、中学校の、ご参考にして頂ければと存じます。。

 小学校名

今津小学校 上ヶ原小学校 上ヶ原南小学校 上甲子園小学校
瓦木小学校 瓦林小学校 神原小学校 北夙川小学校
苦楽園小学校 甲子園浜小学校 甲東小学校 甲陽園小学校
香櫨園小学校 小松小学校 夙川小学校 大社小学校
高木小学校 高木北小学校 高須小学校 高須西小学校
段上小学校 段上西小学校 津門小学校 鳴尾小学校
鳴尾北小学校 鳴尾東小学校 西宮浜小学校 浜脇小学校
春風小学校 樋ノ口小学校 平木小学校 広田小学校
深津小学校 南甲子園小学校 安井小学校 用海小学校

 中学校名

今津中学校 上ヶ原中学校 学文中学校 上甲子園中学校
瓦木中学校 苦楽園中学校 甲武中学校 甲陵中学校
大社中学校 高須中学校 鳴尾中学校 鳴尾南中学校
西宮浜中学校 浜甲子園中学校 浜脇中学校 平木中学校
深津中学校 真砂中学校